Autochthone und quasi-autochthone Sprachen

Autochthone und quasi-autochthone Sprachen: 29 kanakische Sprachen: Drehu (dhv); Nengone (nen); Paicî (pri); Xârâcùù (ane); Ajië (aji) [lingua franca der Kirche]; Iaai (iai); Cèmuhî (cam); Faga Uvea bzw. West-Uveanisch (uve); Yûâga bzw. Yuanga-Zuanga (nua); Nyelâyu (yly); Dialekte des Extremen Südens bzw.. Numèè-Kwényï (kdk); Fwâi (fwa); Drùbéa (duf); Voh-Koné-Dialekte [5 Dialekte: Haeke (aek), Haveke (hvk), Hmwaveke (mrk); Bwatoo (bwa) und Hmwaeke mit der Variante Vamale (mkt)]; Caac (msq); Nèmi (nem); Nêlêmwa-Nixumwak bzw. Nêlêmwa-Phwaxumwââk (nee); Jawe (jaz); Xârâgùrè (axx); Tîrî und Mea (Hamea-Tîrî) (cir); Orowe (bpk); Pwaamei (pme); Arhö (aok); Nèku (nek); Pije (piz); Pwâpwâ (pop), Arhâ (aqr); Sîshëë (sih) sowie quasi-autochthone Sprache Tayo bzw. Kaldosh (cks)

Kommentare sind geschlossen.