Hymne

The Golden Rock bzw. The Golden Rock Song | MLDGuaDimana, Wikipedia | CC0 1.0 Public Domain
Notenblatt: Sint Eustatius (zur Melodie von der seeländischen Hymne)

Hymne: 2004 offiziell – Bezeichnung: Nationalhymne von St. Eustatius (Volkslied van Sint Eustatius/National Anthem of St. Eustatius bzw. St. Eustatius National Anthem) – Titel: Der Goldene Felsen bzw. Hymne des Goldenen Felsens (The Golden Rock bzw. Golden Rock Song) – Texter: Pieter van den HEUVEL – Komponist (der seeländischen Hymne): Jan MORKS, 1919 – Sprache: Englisch (eng) – Anzahl der Strophen: 3 Strophen – Liedtext: (s. u.) zur Melodie der seeländischen Hymne (Zeeuwse volkslied) – Notenblatt: k. Ang.[1]

 

The Golden Rock bzw. Golden Rock Song
1. Between the deep blue ocean,
And the Caribbean Sea,
Where the waves are in motion
Lies a Pearl so dear to me,
From Quill to Little Mountain
From Venus to White Wall,
Long ago a Golden Fountain
Once a diamond waterfall.

REFRAIN:
Golden Rock, I’ll always miss you,
When I am far from thee,
Never, never I’ll forget you
Where-so-ever I may be.

2. Statia’s past, you are admired,
though Rodney fill his bag,
The First salute were fired o
The American Flag,
The freedom of a nation,
Promoted by our Fort,
American and Statian,
Both praise for i tour Lord.

3. Among th ruined houses,
Of low and upper town,
There a lofty feeling rouses,
Which never can break down,
Its faithfulness forever,
As ever it has been,
May God forsake us never,
And save Governor and Queen.

 

The Golden Rock bzw. Golden Rock Song (mit Refrain-Angabe)[1]

1. Between the deep blue ocean
And the Caribbean Sea
Where the waves are all in motion
Lies a Pearl so dear to me
From Quill to little mountain
From Venus to White Wall
Long ago a golden fountain
Once a diamond waterfall

REFRAIN:
Golden Rock I’ll always miss you
When I am far from thee
Never ever I’ll forget you
Wheresoever I may be.

2. Statia’s past you are admired
Though Rodney filled his bag
The first Salute was fired
To the American Flag
The freedom of a nation
Promoted by our Fort
American and Statian
Both praise for it our Lord

REFRAIN

3. Among the ruined houses
Of Low and Upper Town
There a lofty feeling rouses
Which never will break down
It’s faithfulness forever
As ever it has been
May God forsake us never
And save Governor and Queen

REFRAIN

 

niederländische Übersetzung:

1. Tussen de diepe, blauwe oceaan
En de Caraïbische Zee
Waar de golven in beweging zijn,
Ligt een Parel, mij zo dierbaar,
Van de Quill tot de Little Mountain,
Van Venus tot White Hall,
Een Gouden Bron lang geleden
Ooit een diamanten waterval.

REFRAIN:
Gouden Rots, ik zal u altijd missen,
Wanneer ik ver van u ben.
Nooit, nooit zal ik u vergeten,
Waar ik ook moge zijn.

 2. Statia’s verleden, gij wordt bewonderd,
Al vult Rodney zijn zak,
Al wordt het Eerste Saluut gevuurd voor
De Amerikaanse Vlag –
De vrijheid van een natie,
Bevorderd door ons Fort –
Amerikaan en Statiaan,
Beiden prijs ik voor onze Heer.

3. Tussen de verwoeste huizen
Van de lage en hoge stad,
Daar staat een verheven gevoel op
Dat nooit kan instorten,
Zijn getrouwheid voor eeuwig,
Zoals het nooit geweest is,
Moge God ons nooit verlaten
En Gouverneur en Koningin bewaren.

 

 

 

[1] Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen regelende het vaststellen van het Nationale Volkslied aangeduidt als „Golden Rock song“ (St. Eustatius National Anthem), Regeling, Uitgebreid zoeken, Lokale Wet- en regelgeving, Overheid 2010-10-10, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR48384 (aufgerufen am 2022-04-15) und Golden Rock, Wikipedia 2018-05-25, https://nl.wikipedia.org/wiki/Golden_Rock (aufgerufen am 2019-01-11) und The Golden Rock Song (St. Eustatius Anthem) (S. 6), Eilandgids Caribisch Nederland/Guia di Isla Hulanda Karibense/Island guide Caribbean Netherlands, Rijksdienst Caribisch Nederland o. J. unter Statia Government https://www.statiagovernment.com/binaries/sint-eustatius-en/documenten/publications/2019/06/16/island-guide-caribbean-netherlands/eilandgids_online_jan_2019.pdf#page=6 (aufgerufen am 2022-04-15)

Bildquelle/n:

  • Notenblatt: Sint Eustatius (zur Melodie von der seeländischen Hymne): Provincie Zeeland | All Rights Reserved

Kommentare sind geschlossen.